Jag är säsongsgäst och undrar vad som gäller om jag inte vill nyttja min plats då jag tillhör en riskgrupp. Kan jag häva mitt avtal?

Följ