Camping.se & Camping Key Europe

Ansvars- och olycksfallsförsäkring

Uppdaterad

I Camping Key Europe ingår en ansvars- och olycksfallsförsäkring som innebär att hela familjen är försäkrad vid en eventuell olycka. Försäkringen kompletterar annat försäkringsskydd vilket innebär att varje befintlig försäkring bör användas först. Skadan ska ha inträffat inom campingområdet (eller andra platser som omfattas av försäkringen) och ska rapporteras till campingplatsens ägare eller motsvarande, som ska intyga inträffad skadehändelse.

För vem gäller försäkringen    
Innehavaren av Camping Key Europe och dennes familjemedlemmar, samt tre medföljande barn under 18 år.

Var gäller försäkringen
Under vistelse i Europa, Marocko eller Turkiet, under förutsättning att gästen är innehavare av ett giltigt Camping Key Europe och att camping-/husbilsplatsen, stug-/husområdet eller hotellets verksamhet är kommersiellt driven.

När gäller försäkringen
För skadehändelse som inträffar inom en campingplats område, området kring hyrd hus-/stuga, området kring en husbilsplats eller ett hotell.

Vad ingår i försäkringen?

Olycksfall                                                                                                                                                                   
• Sjukvårdskostnader i samband med olycksfall
• Tandvårdskostnader pga olycksfall
• Lokala resekostnader i samband med vård och behandling
• Merkostnader för hemtransport
• Merkostnader för hemtransport av avliden, alternativt begravning på platsen
• Skadad egendom pga olycksfall
• Rehabilitering och teknisk hjälpmedel
• Outnyttjad camping-/ stug-/ husbils eller hotellavgift

Kapitalbelopp vid olycksfall
Ansvarsskydd – subsidiärt
Rättsskydd

Försäkringsvillkor

Ladda ner försäkringsvillkor


Guide taggad med: Camping Key Europe