Camping.se & Camping Key Europe

Skadeanmälan

Uppdaterad

Blankett för skadeanmälan

Ladda ner blankett för skadeanmälan

För mer information se förköpsinformation och villkor

Skadeanmälan / dygnet runt jour

En förlust som uppstått ska anmälas till campingplatsens reception snarast möjligt. Skadeanmälan skickas därefter till:

TMP-access Skadeavdelning (Claims Department)
TMP-access AB
Sveavägen 159
SE - 113 46, Stockholm, Sweden

Tel
08–540 804 40

E-post
skadeavdelning@tmp-access.se

Vid akut skadehändelse

I händelse av olycksfall, eller i andra fall där omedelbar hjälp erfordras, kontakta Europeiska ERV:s assistansbolag Euro-Center Assistans +46 (0)770 456 920.

Guide taggad med: Camping Key Europe